Főoldal

Szervezők

EURÓPAI FŐSZERVEZŐ – EUROPEAN BANKING FEDERATION (EBF) Az EBF az európai bankszektor hangja, amely 32 európai nemzeti bankszövetséget képvisel.

A nemzeti bankszövetségek mögött összesen 4,500 bank áll - kicsi, nagy, wholesale and retail, hazai és nemzetközi - összesen 2,5 millió alkalmazottal. 
Az EBF tagok olyan bankokat képviselnek, amelyek az Európai gazdaság számára mintegy 20 milliárd eurónyi hitelt biztosítanak, és amelyek biztonságosan kezelnek napi 300 millió fizetési tranzakciót. A szervezet megalapítása óta (1960) elkötelezett a pénzügyi szolgáltatások Európai Uniós piacának egységesítése mellett, és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a gazdasági növekedést segíti elő.

Forrás: http://www.ebf-fbe.eu/about-us/

A pénzügyi ismeretek fejlesztésére az EBF kezdeményezésére átfogó páneurópai program szervezése zajlik European Money Week néven. A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Elsődleges cél a mozgósítás és az érdeklődés felkeltése a pénzügyi kérdések iránt.

A projektben résztvevő országok a pénzügyi ismeretek fejlesztésével kapcsolatos egyes programjaikat a European Money Week hetére összpontosítják - erősítve ezzel a közvélemény és az érintettek figyelmét és érdeklődését a téma iránt.

Európai szinten több mint 20 ország jelezte aktív részvételét a 2015-ös programba, és első alkalommal 2015 márciusában PÉNZ7 néven Magyarország is részt vett a Money Week rendezvénysorozatban, több mint 660 iskolát, 1000 pedagógust és közel 90.000 diákot bevonva a kezdeményezésbe.

Forrás: http://penziranytu.hu/

 

Hazai főszervezők

Magyarország 2015-ben csatlakozott először ahhoz, az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló kezdeményezéshez, melynek célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó fogyasztó információkkal való támogatását, a figyelemfelkeltést a pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a PÉNZ7 eseménysorozatával, amelyet 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben koordinált, mint főszervező, majd 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülését támogatta a 2017/2018-as tanévben a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd annak átalakulását követően a 2018/2019-es tanévtől már a pénzügyi tudatosságért felelős Pénzügyminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium  és a Junior Achievement Alapítvány (JAM), mivel a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is bekerült a programsorozatba. A kormányzati átalakulások következtében jelentősen kiszélesedett a támogatók köre, a 2022/23-as tanévtől kezdődően már hét szervezet együttműködésével valósul meg a program. A kezdeti koordinátorok, a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány mellett jelen van a projektgazda Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága, a pénzügyi tudatosságért felelős Pénzügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium, amely a programban  egyúttal a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatásáért felelős, együttműködve a JAM Alapítvánnyal.

 

Belügyminisztérium (BM) Köznevelési Államtitkársága (az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkársága jogutódja)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma már 2015-ben szakmai támogatóként aktívan közreműködött a PÉNZ7 megvalósulásában. Azóta jelentős utat sikerült megtenni a pénzügyi kultúra fejlesztésében és az EMMI a 2016/17-es tanévtől kezdve a témahetek projektgazdájává vált. A 2022/2023-as tanévtől a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárság a projektgazda.

A Minisztérium köznevelési szakterülete fontosnak tartja, hogy a felismert hiányterületek lefedésére tartalmi és módszertani programokat támogasson, fejlesszen. Legelső területként a pénzügyi-gazdasági nevelést, szemléletformálást választotta.

A témahét sikeressége indokolta, hogy a tanévek rendjébe folyamatosan beépítésre kerüljön a PÉNZ7, ezzel is segítve az iskolákat, hogy a helyi programjaikba tervezetten bekerülhessen a pénzügyi tudatosság.

A Kormány döntött a nemzeti pénzügyi tudatosság fejlesztéséről szóló kormánystratégia megalkotásáról: a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete a köznevelési stratégiában fontos elemként szerepel a továbbiakban is a pénzügyi és vállalkozási ismeretek hatékony oktatásában.

 

Pénzügyminisztérium (PM, korábban NGM)

A Pénzügyminisztérium koordinálásában a kormány elfogadta 2017 őszén a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő átfogó hétéves nemzeti stratégiát, amelynek célja, hogy a magyar lakosság pénzügyi ismeretei bővüljenek, gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az emberek a pénzügyek mindennapi kezelésében.
A stratégia két éves cselekvési periódusokból épül fel, az első kétéves cselekvési tervben (2018-2019) a köznevelésen belül a pénzügyi oktatás megteremtését, és az élményalapú oktatás kialakítását jelölték meg.
A minisztériumon belül felállítottunk egy munkacsoportot, mely folyamatosan fejleszti és figyelemmel kíséri a stratégia menetét.
 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

A 2022-es kormányzati átalakítást követően, több pénzügyi területtel együtt a pénzügyi tudatosság témaköre is átkerült a Pénzügyminisztériumtól a NGM-hez, majd később a vállalkozásfejlesztési szakterület is. A „pénzügyi tudatosság” munkacsoport tovább folytatja a már megkezdett, fejlesztett és évek óta sikeresen működtetett programjait, mint a pénzügyi programok szervezése és a fiatalok pénzügyi tudatosság szempontú elérése, pályázati úton támogatott egyetemek által. A nemzeti stratégia menetét továbbra is követi és aktívan részt vesz a végrehajtásában.

A vállalkozói kultúra erősítésében a pénzügyi tudatosság és a vállalkozói kompetenciafejlesztés egyaránt fontos, ezért a PÉNZ7 hazai eseménysorozata 2017-ben a vállalkozói témával bővült ki. A vállalkozói téma koordinálását jelenleg a Gazdaságstratégiáért, Pénzügyi Forrásokért és Makrogazdasági Elemzésért Felelős Államtitkárság végzi a Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal együttműködve. A témahét így többek között kiterjed a vállalkozás alapítás folyamatára, a működés során felmerülő kihívásokra és lehetőségekre. Ennek köszönhetően a fiatalok már az általános- és középiskolai tanulmányaik során találkozhatnak a vállalkozói léttel kapcsolatos ismeretekkel. Az elmúlt években a vállalkozói tananyagokat színesítve, az önkénteseknek köszönhetően a diákok első kézből hallhatták több száz sikeres vállalkozó történetét.

 

Magyar Bankszövetség (MBSZ)

Az Magyar Bankszövetség a hitelintézeti szektor érdekképviseleti szervezete, az European Banking Federation tagja. Tevékenységével hozzájárul a hitelintézeti szolgáltatások színvonalának növeléséhez, az ügyfelek bizalmának erősödéséhez, a tisztességes piaci verseny élénkítéséhez.

Az Egyesület elkötelezett a hazai pénzügyi kultúra fejlesztése és a pénzügyi ismeretterjesztés ügye iránt. Ennek érdekében együttműködik más civil szervezetekkel, intézményekkel. általános felvilágosító tevékenységet, szakmai, ismeretterjesztési tevékenységet folytat, szakmai fórumokat szervez, ismeretterjesztő és tudományos kiadványokat jelentet meg.

 

Pénziránytű Alapítvány

A Pénziránytű Alapítvány 2008 szeptemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a hatóságokkal, civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg. Alapítói a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ.

Az Alapítvány küldetése, hogy segítse az egyének és a családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és szemléletformáló programjainak eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi tudatossága. Az Alapítvány non-profit közhasznú szervezet, jó hírnévvel és szakértelemmel rendelkező szakmai intézményekkel a háttérben.

Az évek során a Pénziránytű Alapítvány számos olyan programot valósított meg, amelyek a köznevelésen belüli pénzügyi-gazdasági ismeretterjesztést szolgálják. A tankönyv- és tartalomfejlesztés mellett közép- és általános iskolai hálózatot működtet, tanártovábbképzéseket szervez, komplex oktató programokkal segíti a tanárok munkáját és a diákok pénzügyi tudatosságának fejlődését.

 

Junior Achievement Magyarország (JAM)

A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány a Junior Achievement Worldwide tagja, amely a világ mintegy 124 országában 9,7 millió fiatalt képez évente.

A JAM közhasznú non-profit szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai partnerekkel együtt dolgozik annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás és az üzleti világ között. A JAM magyar kormányzati és EU támogatások igénybevételével, valamint szakmai partnerei, szponzorai segítségével működteti a szervezetet. A JAM magyarországi szervezete 5 tagú kuratóriumával, szakértői testületével, és 5 alkalmazottjával azon fáradozik, hogy segítse a diákok munka világára való felkészülését.

A JAM elméleti és gyakorlati oktató programjaival kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar fiatalok kompetens, önálló, és felelősségteljes vállalkozóvá váljanak, illetve felkészültségük minél inkább megfeleljen leendő munkáltatóik elvárásának.