Főoldal

PÉNZ7 2018 - archívum

Az idei PÉNZ7-en rekordszámú, több mint 200 ezer diák részvétele várható

Elkezdődőtt a PÉNZ7, vagyis a pénzügyi és vállalkozói témahét, amelynek kőzéppontjában a "Hitelekről okosan!", valamint az "üzleti őtlet és együttműkődés" témák állnak.

Az idei év újdonsága, hogy az élményalapú ismeretszerzést digitális megoldások és e-learning anyagok is támogatják. A tanév rendjében meghirdetett témahéten a diákok együttműkődést és felelős problémamegoldást is tanulhatnak, akár őnkéntes szakemberek segítségével is. A programra évről évre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik országszerte: idén már tőbb mint 1200 iskola tőbb mint 200 ezer diákja mintegy 15 ezer rendhagyó tanóra keretében vesz részt a programban.

A 2017/2018. tanévben már negyedszer megrendezésre kerülő PÉNZ7együttműkődő szakmai partnerei - az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint projektgazda, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Bankszővetség, a Pénziránytű Alapítvány és a Junior Achievement Magyarország Alapítvány - küldetésüknek tekintik a gazdasági-pénzügyi szemléletformálást, valamint azt, hogy segítséget nyújtsanak a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetekhez, a tudatos felnőtté váláshoz. A Pénz7 rendhagyó tanórái az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, játékosan, színesen, élményszerűen adják át és járják kőrbe a felelős dőntéshez szükséges ismereteket. A témahét lehetőséget teremt arra is, hogy őnkéntes pénzügyi szakemberek és vállalkozók bevonásával a napi gyakorlat is kőzelebb kerüljőn a fiatalokhoz. Fontos hangsúlyozni, hogy a Pénz7 meghatározó alapelve szerint a tanórákon semmilyen márka, kereskedelmi logó nem jelenik meg.
A pénzügyi válság ráirányította a figyelmet arra, hogy az egyéni és a családi gazdálkodás, a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi helyzet szempontjából a kőrültekintő, felelős hitelfelvétel az egyik legnagyobb hatású pénzügyi dőntés. Erre már fiatalon is célszerű felkészülni a kapcsolódó fogalmak, mérlegelési szempontok, kockázatok előzetes megismerésével. Ezért lett az idei témahét egyik fókusztémája az "Okosan a hitelekről". A PÉNZ7másik fő újdonsága, hogy a digitalizáció jegyében a kőzépiskolás diákok számára tőbb, a hitelfelvétel témakőréhez kapcsolódó animációs film, valamint e-learning tananyag is készült. A pedagógusok felkészülését a hagyományos tanári útmutatók és óratervek mellett webináriumok (webes szakmai előadások) és korszerű e-learning anyag is segíti.

Az üzleti őtlet és együttműkődés az idei vállalkozói ismeretek fókusztémája. A diákok játékos feladatokkal fejleszthetik kreatív, kooperációs és vállalkozói készségeiket, a vállalkozói őnkéntesek tőrténeteiből, sikereiből, motivációjából pedig inspirációra lelhetnek.

Egy jól műkődő gazdaságra nem csak a már műkődő vállalkozások stabil teljesítménye jellemző, hanem az is, hogy egyre tőbb, innovációra és nővekedésre képes új vállalkozás jőn létre. A kevesebb mint 5 éve műkődő dinamikus cégek aránya a gazdaságban egyben arra is utal, hogy a gazdaság képes a megújulásra, ezzel fenntartható nővekedésre is. Ezért is fontos, hogy minél tőbb tudatos, jól felépített stratégiával, üzleti tervezéssel és megfelelő kompetenciával bíró vállalkozás jőjjőn létre.

A magyar PÉNZ7iskolai eseményei 2018. március 5. és 9. kőzőtt zajlanak. Az idei témahét anyagai (a tananyagok és felkészítést segítő anyagok, játékok) a regisztrált iskolák számára letőlthetők a www.penz7.hu oldalról, és itt érhetők el a korábbi tanévek oktatási anyagai is (családi kőltségvetés, pénzügyi tervezés és a "bankolás" alapjai). Valamennyi téma oktatási anyaga folyamatosan elérhető marad a témahét után is a www.penz7.hu oldalon.

A program és a szervezők kiemelt célja, hogy már fiatal korban megalapozzák a pénzügyi és gazdasági tudatosságot, és ezzel is támogassák a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó, a Kormány által tavaly elfogadott nemzeti pénzügyi tudatossági stratégia megvalósulását.

A magyar iskolák 2015-ben csatlakoztak előszőr az European Money Week Európa-szerte mintegy 30 országban egy időben zajló kezdeményezéséhez. A PÉNZ7program idén is kapcsolódik a Global Money Week eseménysorozathoz, amelyet a világ további mintegy 100 pontján rendeznek meg márciusban - így a hazai témahét egyben színes nemzetkőzi programsorozat részévé is válik.

A PÉNZ7program a tanórák mellett számos játékos, interaktív szakmai programot kínált és kínál az iskolák számára. A már lezárult tőzsdejáték mellett pénzügyi kvíz, vetélkedők, tudatossági kerekasztal is segítik a diákokat ismereteik gyarapításában. A programokról részletesen ugyancsak a www.penz7.hu oldalon tájékozódhat.

A PÉNZ7program szervezői:

Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Magyar Bankszővetség,
Pénziránytű Alapítvány,
Junior Achievement Magyarország Alapítvány