Főoldal

« Vissza a Hírek oldalra

Tájékoztatás a 2019/2020. tanév köznevelési témaheteiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló rendeletében az alábbi időpontokban hirdette meg a köznevelési témaheteket:

- a pénzügyi és vállalkozói témahetet, vagyis a PÉNZ7 programot 2020. március 2-6. között,
- a Digitális Témahetet 2020. március 23-27. között,
- valamint a Fenntarthatósági Témahetet 2020. április 20-24. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, illetve megszervezheti a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.

 

A témahetek általános célja a XXI. századi, mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzése. A nevelési-oktatási intézmények a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, természet- és környezetvédelmi, infokommunikációs, valamint vállalkozások működtetésében jártas szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A programok teljesen ingyenesek, kizárólag szakmai célú projektek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma projektgazdaként kapcsolódik be a témahetek programjaiba. A programok a köznevelés jelenlegi struktúrájában új irányokat nyithatnak meg, így fontosnak tartjuk a minél szélesebb körű kipróbálásukat és a tapasztalatok visszajelzését.

Az új lehetőségek, módszerek kipróbálásához, a programok megvalósításához igyekszünk minden szakmai segítséget biztosítani. Az oktatási anyagok, segédletek hozzáférhetők, a témahetek honlapjáról online letölthetők.
Az iskoláknak a jelentkezéshez online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre. Erről, továbbá az egyes témahetek programjairól, a programokban való részvétel konkrétumairól a tanév folyamán további tájékoztató levelet küldök Önnek.

A 2019/2020-as tanévben immár hatodszor rendezzük meg a pénzügyi tudatosságot interaktív eszközökkel fejlesztő PÉNZ7-et, amely az elmúlt tanévben már 1.235 iskola több mint 205.000 diákjához ért el. A kimagasló részvétel elismeréseként a magyar program 2019-ben ismét bekerült a Child and Youth Finance International által szervezett Global Money Week eseménysorozat legjobbjai közé.

A 2020-as PÉNZ7 pénzügyi témája a pénzügyi biztonság, amely kiemelten fontos ismeretanyag a mindennapi pénzügyek terén. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint szakmai együttműködő partner közreműködésével a PÉNZ7 vállalkozói kompetenciafejlesztéssel és vállalkozói ismeretek témával is kiegészül. A tanári felkészülést ebben a tanévben is mintavideók, e-learning tananyag és webináriumok segítik.
A PÉNZ 7 programjait tovább színesíti, hogy a diákok érdekes versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek, továbbá az iskolák a témahét keretében önkéntes pénzügyi, illetve vállalkozások működtetésében tapasztalattal bíró szakembereket, vállalkozókat fogadhatnak.

A Digitális Témahét fő célja a digitális kompetenciafejlesztés pedagógiai-módszertani megújítása és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális technológia mint pedagógiai-módszertani eszköz jelenjen meg az oktatásban, annak bármely évfolyamában és minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson. A résztvevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket a digitális technológiával támogatott tanulás során. A tanárok felkészülését a Digitális Témahét www.digitalistemahet.hu honlapján elérhető kész minta-projektcsomagok, videók és számtalan pedagógiai segédlet támogatja. A tanév folyamán a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) közreműködésével további módszertani segédanyagok válnak elérhetővé. Az iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vehetnek részt, amelyek kínálata szintén tovább bővül. Azoknak a pedagógusoknak, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek és az induláshoz segítségre van szükségük, a DPMK a tanév során workshopokat, webináriumokat szervez, valamint online közösséget is működtet. Az elmúlt tanévben több mint 3.000 digitális oktatási projekt valósult meg 1.043 iskola 138.630 tanulójának részvételével.

A Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái 2020-ban többek között az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés témaköreihez kapcsolódnak. A témahét tanórai és tanórán kívüli eseményeket is biztosít az iskolák számára. A tematikus tanórákra három korosztálynak eltérő tartalmú foglalkozásterveket ajánlunk, a kidolgozott tanórák mellett idén újra projekt alapú foglalkozásokat is támogatunk minta-projektcsomagokkal. A pedagógusok felkészülését ebben az évben is 15 helyszínre tervezett képzések, valamint webináriumok segítik. Az iskolával együttműködve a fenntarthatóságért elkötelezett helyi szervezetek és szakemberek is segítik a Témahetet. A tanórák mellett számos országos versenyt - többek között szelektív hulladékgyűjtési versenyt és a fenntarthatóságról szóló többfordulós ZöldOkos Kupát -, valamint tematikus diákpályázatokat hirdetünk meg értékes díjakért.
A 2018/2019-es tanévben 1.542 iskola 330.255 diákja vett részt a programokban. A 2019/2020-s tanévben újdonságként az egész Kárpát-medencéből fogadjuk az iskolai regisztrációkat, így a határon túli iskolák is be tudnak kapcsolódni a Fenntarthatósági Témahét programjaiba.
A Témahét aktuális információi a www.fenntarthatosagi.temahet.hu weboldalon megtalálhatók.

Regisztrálják iskolájukat a programokra!

« Vissza a Hírek oldalra